Kontakt

Styrelsen

Anneli Funcke, ordf. 0709-736676 anneli.funcke@telia.com
Agneta Ahlberg, sekr. 0501-19617 ab.ahlberg@telia.com
Eva Ericson, kassör. 0709-924243 ei.ericson@telia.com
Anna-Karin Larsson 0707-367731 anna-karin504@hotmail.com
Ola Bergqvist 0707-619444 ofelia109@hotmail.com
Marianne Schlaug 0708-731968 marianne.schlaug1@gmail.com
Petra Hjort af Ornäs 0709-465145 petra.hafo@gmail.com
Sven Bodin 0731-403134 svenbodin@hotmail.com
Hans Persson

 

Länkar

Mariestads Kommun

Aktuella kulturhändelser i Västra Götaland

SVERIGES FÖRENADE FILMSTUDIOS

Hjo filmstudio

Svenska bio

Svenska bio Mariestad